اشتباهات رایج در آزمون دادن

 اشتباهات رایج در آزمون دادن

اشتباهات رایج در آزمون دادن

باز هم نزدیک دی ماه میشویم. ماهی که نام آن در بین بین دانش آموزان و حتی دانشجویان با آزمون ها گره خورده است. در این مطلب می خواهیم تعدادی از اشتباهات رایج هنگام آزمون دادن را به شما معرفی کنیم تا با پرهیز از کردن آن ها آزمون بهتری را پشت سر بگذارید:
 

 اشتباه در مقدمات آزمون

 1. مطالعه تا دیر وقت در شب آزمون
 2. تغذیه نامناسب صبح آزمون
 3. به موقع نرسیدن به جلسه آزمون
 4. استفاده از ابزارهای نامناسب
 
 اشتباه در مدیریت جلسه آزمون
 1. عدم آرامش در لحظه شروع آزمون
 2. علامت گذاری نکردن سوالات ساده، وقت‌گیر، دشوار و خیلی دشوار
 
 اشتباه در نحوه خواندن سوال
 1. درست نخواندن صورت سوال
 2. درست نخواندن گزینه های سوال
 3. تک بعدی دیدن سوال
 
 اشتباه در نحوه پاسخ گویی 
 1. عدم ثبت دقیق مطالب و فرمول‌ها
 2. مرتب ننوشتن راه‌حل‌ها
 3. اشتباه محاسباتی
 4. شانسی جواب دادن سوالات شکدار
 
 اشتباه در وارد کردن گزینه‌های درست
 1. اشتباه افقی
 2. اشتباه عمودی
 3. تمیز پاک نکردن گزینه‌های غلط