فایل PDF آزمون فصل 1 ریاضی هفتم

فایل PDF آزمون فصل 1 ریاضی هفتم

با توجه به رویکرد متفاوت فصل 1 ریاضی هفتم آزمون تشریحی این فصل هم متفاوته !

دقیقا مثل آزمونهای قدیم 10 تا سوال 2 نمره ای 

البته قبل از هر سوال راهبرد پیشنهادیشو نوشتم که شما از هر راهبردی که دوست دارید میتونید سوال رو حل کنید...

در ضمن پاسخنامه این آزمون را می توانید از لینک زیر تهیه نمایید:

http://friazi.ir/?run=product_view&id=2389

مولف: محمدرضا فاتحی نسب