فایل Word آزمون فصل دوم ریاضی هفتم

فایل Word آزمون فصل دوم ریاضی هفتم

این آزمون دارای 4 نوع سوال جای خالی، درست نادرست، چهارگزینه ای و تشریحی و جمعا دارای 19 سوال می باشد.

مولف: محمدرضا فاتحی نسب