کاربرگ ضرب اعداد اعشاری فصل 3 ریاضی ششم پی دی اف

کاربرگ ضرب اعداد اعشاری فصل 3 ریاضی ششم پی دی اف

یک کاربرگ عالی پر از تمرینات ضرب اعداد اعشاری. خوب حلش کنید که توی ضرب قوی بشید!

مولف: محمدرضا فاتحی نسب