آزمون تستی ریاضی هفتم فصل 7 توان

آزمون تستی ریاضی هفتم فصل 7 توان

30 تا سوال تستی از فصل 7 ریاضی هفتم آمده کردیم . 10 تا سوال ساده 10 تا متوسط و 10 تا سخت !

پاسخنامه اش هم کاملا تشریحی هست و با حل این آزمون و مطالعه پاسخنامه کاملا میتونید بر مباحث مسلط بشید.