علیرضا معماریان

علیرضا معماریان

علیرضا معماریان

  • شهر محل سکونت: تهران
  • 9 سال سابقه تدریس دروس ریاضیات و هندسه متوسطه اول و دوم
  • دروس تدریس شده: هندسه، گسسته، حسابان و ...
  • تدریس در دبیرستان های مفید،نوید صالحین و مهرآیین و ...
  • تدریس در خانه ریاضی تهران
  • مربی حل تمرین درس محاسبات عددی در دانشگاه شهید بهشتی
  • طراح آزمون های هماهنگ درس ریاضی انتشارات خیلی سبز