محمدصادق خارستانی

محمدصادق خارستانی

محمدصادق خارستانی

  • شهر محل سکونت: تهران
  • 15 سال سابقه تدریس
  • مدرس درس ریاضی دوره اول و دوم متوسطه
  • تدریس در مدارس مفید، سلام، رشد و ...
  • مدرس آموزشگاه های مبتکران، علوی و اندیشمند
  • مدرس پروازی آموزشگاه های اهواز
  • مولف 5 جلد کتاب کمک آموزشی در انتشارات خیلی سبز، دنیای ریاضی و مهر و ماه
  • طراح سوالات آزمون ورودی مدارس سلام