محمدرضا فاتحی نسب

محمدرضا فاتحی نسب

محمدرضا فاتحی نسب

  • شهر محل سکونت: تهران
  • 23 سال سابقه تدریس
  • مدرس درس ریاضی مقاطع دبستان و دوره متوسطه اول
  • دبیر مدارس روزبه، رشد، مبتکران، صالحین و ...
  • مدرس آموزشگاه های واله و علوی
  • مؤلف یازده جلد کتاب کمک آموزشی در انتشارات های خیلی سبز، مرآت، دنیای ریاضی و ...
  • مدرس DVDهای آموزشی گاج و دیسون ...