امین اُمّی

امین اُمّی

امین اُمّی

  • شهر محل  سکونت: تهران
  • 19 سال سابقه تدریس ریاضیات
  • تدریس ریاضیات دوره اول و دوم متوسطه
  • دبیر مدارس مصباح، رشد، سلام و ...
  • مدرس آموزشگاه های علوی و قلم چی
  • تولید محتوای آموزشی دیجیتال در پایه های هفتم تا دوازدهم