افشین اخلاقی

افشین اخلاقی

افشین اخلاقی

  • شهر محل  سکونت: تهران
  • 6 سال سابقه تدریس ریاضیات از پایه تا کنکور
  • تدریس در دبیرستان ها و آموزشگاه های قلم چی، پیشداد، نور علوی، آیندگان دانش،
    فجر خاتم، پیشتازان، کیوان و ...
  • مبتکر آموزش ریاضی به سبک کد گذاری و داستانی و انیمیشن جهت به یادسپاری به صورت سلسله ای و نموداری
  • مبتکر تدریس با سرفیس در کلاس ریاضی و ضبط کلاس برای دانش آموزان
  • مدرس قلم های هوشمند ریاضی پایه مجموعه مدارس پیشتازان
  • مدرس ریاضی در سایت دکتر آیکیو گاج ویراستار علمی کتاب ریاضی کلک معلم انتشارات ساجدی