فیلم آموزشی فصل 1ریاضی پایه هشتم

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل یک خیلی ها فکر میکنن فصل 1 ریاضی هشتم سخت ترین و پرچالش ترین…

100,000 تومان

فیلم آموزشی فصل 1ریاضی پایه هفتم

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم فصل یک خیلی ها فکر میکنن فصل 1 ریاضی هفتم سخت ترین و پرچالش ترین…

100,000 تومان

فیلم آموزشی فصل 1ریاضی پایه ششم

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل یک تدریس و تحلیل خط به خط و کلمه به کلمه فصل یک ریاضی…

100,000 تومان
آزمون شبیه ساز پایه نهم
10%
تخفیف

آزمون شبیه ساز اف ریاضی پایه نهم

بدون امتیاز 0 رای
54,000 تومان

آزمون شبیه ساز اف ریاضی پایه نهم این آزمون حاوی 50سوال هوش به سبک آزمون تیزهوشان 1400 هست که به…

54,000 تومان
آزمون شبیه ساز اف ریاضی پایه ششم
10%
تخفیف

آزمون شبیه ساز اف ریاضی پایه ششم

بدون امتیاز 0 رای
54,000 تومان

آزمون شبیه ساز اف ریاضی پایه ششم این آزمون حاوی شصت سوال هوش به سبک آزمون تیزهوشان 1400 هست که…

54,000 تومان

جلسه هفتم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

جلسه هفتم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان عنوان : ابزارها مدت زمان: 60 دقیقه مدرس: محمدرضا فاتحی نسب محتویات:…

100,000 تومان

جلسه ششم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان

جلسه ششم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان عنوان : زیرساخت ها مدت زمان: 50 دقیقه مدرس: محمدرضا فاتحی نسب…

100,000 تومان

جلسه پنجم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

جلسه پنجم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان عنوان : معرفی منابع مدت زمان: ۵۹ دقیقه مدرس: محمدرضا فاتحی نسب…

100,000 تومان

جلسه چهارم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

جلسه چهارم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان عنوان : بازاریابی 2 مدت زمان: 6۱ دقیقه مدرس: محمدرضا فاتحی نسب…

100,000 تومان

جلسه سوم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

جلسه سوم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان عنوان : بازاریابی 1 مدت زمان: ۷۱ دقیقه مدرس: محمدرضا فاتحی نسب…

100,000 تومان

جلسه دوم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

جلسه دوم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان عنوان : طراحی دوره آموزشی مدت زمان: 66 دقیقه مدرس: محمدرضا فاتحی…

100,000 تومان

جلسه اول از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

جلسه اول از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان عنوان : تاریخچه و منابع آزمون تیزهوشان مدت زمان: 48 دقیقه مدرس:…

100,000 تومان