علی باقری

مدرس ریاضی تیزهوشان پایه های هفتم و هشتم در مجموعه اف ریاضی

سحر میرزائی

علوم پایه ششم، زیست و زمین پایه های هفتم ،هشتم و نهم و زیست پایه دهم

سینا مساوات

مدرس ریاضی تیزهوشان پایه نهم و دوره دوم متوسطه