محمد رضا فاتحی نسبمحمدرضا فاتحی نسب

مدرس ریاضی هوش پایه های ششم تا نهم در مجموعه اف ریاضی

. 25 سال سابقه تدریس در بهترین مدارس تهران

. استاد پروازی تیزهوشان با برگزاری بیشترین همایش های حضوری در ایران

. مولف 13 جلد کتاب کمک آموزشی از پایه چهارم تا نهم