آزمون

تعداد پرسش‌های دفترچه: 10 سؤال ( ردیف 1 تا 10 )

زمان: 13 دقیقه

تألیف: محمّدرضا فاتحی‌نسب

تذکّر مهم: به ازای هر پاسخ صحیح، «۳» نمره‌ی مثبت و به ازای هر پاسخ غلط، «۱» نمره‌ی منفی برای داوطلب در نظر گرفته می‌شود. برای پرسش‌های بدون پاسخ، نمره‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.

چنانچه هر داوطلب در هر پرسش بیش از یک گزینه را علامت زده باشد، «۱» نمره‌ی منفی برای او در نظر گرفته می‌شود.

توجه داشته باشید پیش از شروع آزمون، برای نتیجه گیری بهتر فضای آزمون را شبیه سازی کنید و جهت محاسبات کاغذ و مداد همراه داشته باشید