ریاضی1 دهم

مدرس: آقای سینا مساوات / شنبه ها 15:00 الی 16:15

اولین جلسه : شنبه 12 تیر / 10 جلسه

شهریه:600 هزار تومان

مرور پیش نیازها از ریاضی نهم+ تدریس فصل های آغازین ریاضی 1 دهم

 

شیمی 1دهم

مدرس: خانم مژگان میرزایی / یک شنبه ها 16:30 الی 17:45

اولین جلسه : یک شنبه 13 تیر / 10 جلسه

شهریه:600 هزار تومان

مرور پیش نیازها از شیمی نهم+ تدریس فصل های آغازین شیمی 1 دهم

 

فیزیک 1دهم

مدرس: آقای محمد یاوری / شنبه ها 16:30 الی 17:45

اولین جلسه : شنبه 12 تیر / 10 جلسه

شهریه:600 هزار تومان

مرور پیش نیازها از فیزیک نهم+ تدریس فصل های آغازین فیزیک1 دهم

 

زیست دهم

مدرس:خانم سحر میرزایی / یک شنبه ها 15:00 الی 16:15

اولین جلسه : یک شنبه 13 تیر / 10 جلسه

شهریه:600 هزار تومان

مرور پیش نیازها از زیست نهم+ تدریس فصل های آغازین زیست دهم

مجموع شهریه کل دروس تابستان پایه دهم رشته تجربی 2400000 تومان می باشد که شما تا پایان خرداد ماه با 10 درصد تخفیف فقط 2150000 تومان پرداخت خواهید کرد!

اطلاعات خواسته شده در جدول زیر را تکمیل کنید تا در سریع ترین زمان ممکن باهاتون تماس بگیریم.