ریاضی و آمار دهم

مدرس: آقای علیرضا معماریان / یک شنبه ها 16:30 الی 17:45

اولین جلسه : یک شنبه 13 تیر / 10 جلسه

شهریه:600 هزار تومان

مرور پیش نیازها از ریاضی نهم+ تدریس فصل های آغازین ریاضی و آمار دهم انسانی

 

فارسی دهم

مدرس: آقای شهاب شاهپرویزی / یک شنبه ها 18:00 الی 19:15

اولین جلسه : یک شنبه 13 تیر / 10 جلسه

شهریه:600 هزار تومان

مرور پیش نیازها از فارسی نهم+ تدریس فصل های آغازین فارسی دهم انسانی

 

عربی دهم

مدرس: آقای شهاب شاهپرویزی / یک شنبه ها 15:00 الی 16:15

اولین جلسه : یک شنبه 13 تیر / 10 جلسه

شهریه:600 هزار تومان

مرور پیش نیازها از عربی نهم+ تدریس فصل های آغازین عربی دهم انسانی

مجموع شهریه کل دروس تابستان پایه دهم رشته انسانی 1800000 تومان می باشد که شما تا پایان خرداد ماه با 10 درصد تخفیف فقط 1600000 تومان پرداخت خواهید کرد!

اطلاعات خواسته شده در جدول زیر را تکمیل کنید تا در سریع ترین زمان ممکن باهاتون تماس بگیریم.