ریاضی ششم

مدرس: آقای محمدرضا فاتحی نسب / شنبه ها 15 الی 16:15

اولین جلسه : شنبه 12 تیر / 10 جلسه

شهریه:500 هزار تومان

مرور پیش نیازها از ریاضی پنجم+ تدریس فصل های ابتدایی ریاضی ششم

 

علوم ششم

مدرس: خانم سحر میرزایی / شنبه ها 18 الی 19:15

اولین جلسه : شنبه 12 تیر / 10 جلسه

شهریه:400 هزار تومان

مرور پیش نیازها از علوم پنجم+ تدریس فصل های ابتدایی علوم ششم

 

فارسی ششم

مدرس: آقای شهاب شاهپرویزی / شنبه ها 16:30 الی 17:45

اولین جلسه : شنبه 12 تیر / 10 جلسه

شهریه:400 هزار تومان

مرور پیش نیازها از فارسی پنجم+ تدریس فصل های ابتدایی فارسی ششم

 

هوش ریاضی ششم

مدرس: آقای محمدرضا فاتحی نسب / یک شنبه ها 15 الی 16:15

اولین جلسه : یک شنبه 13 تیر / 10 جلسه

شهریه:550 هزار تومان

تدریس سرفصل های هوش ریاضی پنجم که پیش نیاز ورود به مباحث ششم می باشد.

 

هوش تصویری ششم

مدرس: آقای محمدرضا فاتحی نسب / یک شنبه ها 18 الی 19:15

اولین جلسه : یک شنبه 13 تیر / 10 جلسه

شهریه:550 هزار تومان

تدریس سرفصل های هوش تصویری مربوط به دوران و تقارن و تغییرات هندسی اشکال

 

هوش کلامی و درک مطلب ششم

مدرس: آقای شهاب شاهپرویزی / یک شنبه ها 16:30الی 17:45

اولین جلسه : یک شنبه 13 تیر / 10 جلسه

شهریه:550 هزار تومان

تدریس سرفصل های هوش کلامی و فارسی پنجم که پیش نیاز ورود به مباحث ششم می باشد.

 شهریه کل دروس تابستان : 1300000تومان می باشد که با 10 درصد تخفیف فقط   1150000 تومان پرداخت خواهید کرد.

اطلاعات خواسته شده در جدول زیر را تکمیل کنید تا در سریع ترین زمان ممکن باهاتون تماس بگیریم.