پیش ثبت نام طرح جامع تسلط پایه پنجم

ریاضی پنجم

مدرس: خانم نرگس ریاحی/ شنبه ها 15 الی 16:15
اولین جلسه : شنبه 12 تیر / 10 جلسه
شهریه:500 هزار تومان
مرور پیش نیازها از ریاضی چهارم + تدریس فصل های ابتدایی ریاضی پنجم

 

فارسی پنجم

مدرس: خانم آزیتا مقدم / سه شنبه ها 16:30 تا 17:45

اولین جلسه : سه شنبه 15تیر / 10 جلسه

شهریه:400 هزار تومان

مرور پیش نیازها از فارسی چهارم + تدریس فصل های ابتدایی فارسی پنجم

 

علوم پنجم

مدرس: خانم آزیتا مقدم / شنبه ها 16:30 الی 17:45

اولین جلسه : شنبه 12 تیر / 10 جلسه

شهریه:400 هزار تومان

مرور پیش نیازها از علوم چهارم + تدریس فصل های ابتدایی علوم پنجم

 

هوش ریاضی پنجم

مدرس: آقای محمدرضا فاتحی نسب / سه شنبه ها 15 الی 16:15

اولین جلسه : سه شنبه 15 تیر / 10 جلسه

شهریه:550 هزار تومان

تدریس سرفصل های هوش ریاضی مربوط به پایه پنجم + هوش تصویری مقدماتی

مجموع شهریه کل دروس تابستان پایه پنجم 1850000 تومان می باشد که شما تا پایان خرداد ماه با 10 درصد تخفیف فقط 1650000 تومان پرداخت خواهید کرد!

اطلاعات خواسته شده در جدول زیر را تکمیل کنید تا در سریع ترین زمان ممکن باهاتون تماس بگیریم.