اطلاعیه های جدید :

آزمون پایه نهم

شماره آزمونروز برگزاریتاریخ برگزاریساعت برگزاریتاریخ برگزاری همایش آنلایناطلاعات آزمون
1پنجشنبه1401-06-2410:30-8:30پنجشنبه، 1401-06-24، ساعت 19
2پنجشنبه1401-07-2810:30-8:30جمعه 29-07-1401، ساعت 19
3پنجشنبه1401-08-2610:30-8:30جمعه 27-08-1401، ساعت 19
4پنجشنبه1401-09-2410:30-8:30جمعه 25-09-1401، ساعت 19
5پنجشنبه1401-10-2910:30-8:30جمعه 30-10-1401، ساعت 19
6پنجشنبه1401-11-2710:30-8:30جمعه 28-11-1401، ساعت 19برای خواندن اطلاعیه این آزمون کلیک کنید
7پنجشنبه1401-12-1810:30-8:30جمعه 19-12-1401، ساعت 19برای خواندن اطلاعیه این آزمون کلیک کنید
8پنجشنبه1402-01-3110:30-8:30جمعه 01-02-1402، ساعت 19
9پنجشنبه1402-02-1410:30-8:30جمعه 15-02-1402، ساعت 19
10پنجشنبه1402-02-2810:30-8:30جمعه 29-02-1402، ساعت 19
11پنجشنبه1402-03-1810:30-8:30جمعه 19-03-1402، ساعت 19