اطلاعیه های جدید :

آزمون پایه پنجم

شماره آزمونروز برگزاریتاریخ برگزاریساعت برگزاریتاریخ برگزاری همایش آنلایناطلاعات آزمون
1پنجشنبه1401-09-179-14جمعه، 1401/09/18، ساعت 17
2پنجشنبه1401-12-049-14جمعه، 1401/12/05، ساعت 17برای خواندن اطلاعیه این آزمون کلیک کنید
3پنجشنبه1402-03-119-14جمعه، 1402/03/12، ساعت 17