جلسه هفتم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

جلسه هفتم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان عنوان : ابزارها مدت زمان: 60 دقیقه مدرس: محمدرضا فاتحی نسب محتویات:…

100,000 تومان

جلسه ششم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان

جلسه ششم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان عنوان : زیرساخت ها مدت زمان: 50 دقیقه مدرس: محمدرضا فاتحی نسب…

100,000 تومان

جلسه پنجم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

جلسه پنجم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان عنوان : معرفی منابع مدت زمان: ۵۹ دقیقه مدرس: محمدرضا فاتحی نسب…

100,000 تومان

جلسه چهارم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

جلسه چهارم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان عنوان : بازاریابی 2 مدت زمان: 6۱ دقیقه مدرس: محمدرضا فاتحی نسب…

100,000 تومان

جلسه سوم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

جلسه سوم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان عنوان : بازاریابی 1 مدت زمان: ۷۱ دقیقه مدرس: محمدرضا فاتحی نسب…

100,000 تومان

جلسه دوم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

جلسه دوم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان عنوان : طراحی دوره آموزشی مدت زمان: 66 دقیقه مدرس: محمدرضا فاتحی…

100,000 تومان

جلسه اول از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

جلسه اول از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان عنوان : تاریخچه و منابع آزمون تیزهوشان مدت زمان: 48 دقیقه مدرس:…

100,000 تومان