جلسه هفتم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

جلسه هفتم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان عنوان : ابزارها مدت زمان: 60 دقیقه مدرس: محمدرضا فاتحی نسب محتویات:…

100,000 تومان

جلسه چهارم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

جلسه چهارم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان عنوان : بازاریابی 2 مدت زمان: 6۱ دقیقه مدرس: محمدرضا فاتحی نسب…

100,000 تومان

جلسه سوم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

جلسه سوم از ترم یک تربیت مدرس تیزهوشان عنوان : بازاریابی 1 مدت زمان: ۷۱ دقیقه مدرس: محمدرضا فاتحی نسب…

100,000 تومان