20%
تخفیف

فیلم آموزشی فصل 7 ریاضی پایه ششم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان
https://friazi.ir/wp-content/uploads/2022/05/moarefi-dore.mp4
80,000 تومان
فیم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل شش
20%
تخفیف

فیلم آموزشی ریاضی فصل 6پایه ششم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فیم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل شش

80,000 تومان
فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل پنجم
20%
تخفیف

فیلم آموزشی فصل 5 ریاضی پایه ششم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل پنجم تدریس و تحلیل خط به خط و کلمه به کلمه فصل پنج ریاضی…

80,000 تومان
ریاضی پایه ششم فصل چهار
20%
تخفیف

فیلم آموزشی فصل 4ریاضی پایه ششم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

ریاضی پایه ششم فصل چهار تدریس و تحلیل خط به خط و کلمه به کلمه فصل چهار ریاضی ششم مدرس:…

80,000 تومان
فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل سه
20%
تخفیف

فیلم آموزشی فصل 3ریاضی پایه ششم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل سه فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل سه تدریس و تحلیل خط به خط…

80,000 تومان
فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل دو
20%
تخفیف

فیلم آموزشی فصل 2ریاضی پایه ششم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل دو تدریس و تحلیل خط به خط و کلمه به کلمه فصل دو ریاضی…

80,000 تومان
فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل یک
20%
تخفیف

فیلم آموزشی فصل 1ریاضی پایه ششم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل یک تدریس و تحلیل خط به خط و کلمه به کلمه فصل یک ریاضی…

80,000 تومان

آزمون جامع شماره 1 تیزهوشان ششم 1400 به همراه پاسخ تشریحی

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان

این آزمون از 40 سوال تشکیل شده است .

50,000 تومان
20%
تخفیف

کلاس ریاضی هفتم 715

بدون امتیاز 0 رای
560,000 تومان
560,000 تومان

مجموعه نمونه سوالات هوش با کلید

نمونه سوالات هوش پایه نهم با کلید (1) نمونه سوالات هوش پایه نهم با کلید (2) نمونه سوالات هوش پایه…
رایگان!

آزمون تستی فصل ۱ تا ۴ ریاضی ششم همراه با پاسخ تشریحی

پاسخ آزمون آزمون تستی فصل ۱ تا ۴ ریاضی ششم
رایگان!