20%
تخفیف

فیلم آموزشی فصل 7 ریاضی پایه ششم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان
https://friazi.ir/wp-content/uploads/2022/05/moarefi-dore.mp4
80,000 تومان
فیم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل شش
20%
تخفیف

فیلم آموزشی ریاضی فصل 6پایه ششم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فیم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل شش

80,000 تومان
فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل پنجم
20%
تخفیف

فیلم آموزشی فصل 5 ریاضی پایه ششم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل پنجم تدریس و تحلیل خط به خط و کلمه به کلمه فصل پنج ریاضی…

80,000 تومان
ریاضی پایه ششم فصل چهار
20%
تخفیف

فیلم آموزشی فصل 4ریاضی پایه ششم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

ریاضی پایه ششم فصل چهار تدریس و تحلیل خط به خط و کلمه به کلمه فصل چهار ریاضی ششم مدرس:…

80,000 تومان
فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل سه
20%
تخفیف

فیلم آموزشی فصل 3ریاضی پایه ششم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل سه فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل سه تدریس و تحلیل خط به خط…

80,000 تومان
فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل دو
20%
تخفیف

فیلم آموزشی فصل 2ریاضی پایه ششم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل دو تدریس و تحلیل خط به خط و کلمه به کلمه فصل دو ریاضی…

80,000 تومان
فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل یک
20%
تخفیف

فیلم آموزشی فصل 1ریاضی پایه ششم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل یک تدریس و تحلیل خط به خط و کلمه به کلمه فصل یک ریاضی…

80,000 تومان

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان ۱۴۰۰ به همراه پاسخنامه کلیدی

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان ۱۴۰۰ به همراه پاسخنامه کلیدی این آزمون در روز پنج شنبه مورخ 1400/03/20 برگزار…

رایگان!