20%
تخفیف

‘گروه دوم هوش ششم

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان 400,000 تومان

📆یکشنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ⌛۹۰ دقیقه مدت دوره: ۸ جلسه شروع:۷ اردیبهشت🔸 💳شهریه۸جلسه: ۴۰۰ هزار تومان 💳شهریه تک…

1
500,000 تومان 400,000 تومان
33%
تخفیف

پکیج اردوی آنلاین تیزهوشان نوروزی

بهترین فرصت برای جمع بندی و نتیجه گیری عالی

9
300,000 تومان 200,000 تومان
20%
تخفیف

ریاضی پیشرفته و هوش نهم

📆یک‌شنبه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ ⌛۹۰ دقیقه مدت دوره: ۸ جلسه شروع:۱۷فروردین🔸پایان:۱۱خرداد 💳شهریه۸جلسه: ۴۰۰ هزار تومان 💳شهریه تک جلسه: ۷۵…

0
500,000 تومان 400,000 تومان
20%
تخفیف

ریاضی پیشرفته هشتم

📆دوشنبه‌ها ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰ ⌛۹۰ دقیقه مدت دوره: ۸ جلسه شروع:۱۸فروردین🔸پایان:۱۲خرداد 💳شهریه۸جلسه: ۴۰۰ هزار تومان 💳شهریه تک جلسه: ۷۵…

0
500,000 تومان 400,000 تومان
20%
تخفیف

ریاضی پیشرفته هفتم

📆شنبه‌‌ها ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ ⌛۹۰ دقیقه مدت دوره: ۸ جلسه شروع:۱۶ فروردین🔸پایان:۳خرداد 💳شهریه۸جلسه: ۴۰۰ هزار تومان 💳شهریه تک جلسه:…

1
500,000 تومان 400,000 تومان
20%
تخفیف

فارسی ششم

📆دوشنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ⌛۹۰ دقیقه مدت دوره: ۸ جلسه شروع:۱۸فروردین🔸پایان:۱۲خرداد 💳شهریه۸جلسه: ۴۰۰ هزار تومان 💳شهریه تک جلسه:…

0
500,000 تومان 400,000 تومان
20%
تخفیف

ریاضی پیشرفته ششم

📆چهارشنبه‌ها ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ ⌛۹۰ دقیقه مدت دوره: ۸ جلسه شروع:۲۰ فروردین🔸پایان:۷ خرداد 💳شهریه۸جلسه: ۴۰۰ هزار تومان 💳شهریه تک…

0
500,000 تومان 400,000 تومان
20%
تخفیف

ریاضی نهم تکمیلی

📆دوشنبه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ ⌛۹۰ دقیقه مدت دوره: ۸ جلسه شروع:۱۸ فروردین🔸پایان:۱۲ خرداد 💳شهریه۸جلسه: ۴۰۰ هزار تومان 💳شهریه تک…

0
500,000 تومان 400,000 تومان