10%
تخفیف

تدریس مبحث راهبردهای حل مسئله ریاضی هفتم (فصل 1)

No Votes 0 Votes
180,000 تومان

تدریس مبحث راهبردهای حل مسئله ریاضی هفتم (فصل 1) معرفی ویدئو قسمت اول ویدئو Private This lesson is private, for…

0
180,000 تومان
10%
تخفیف

تدریس مبحث عددهای صحیح و گویا ریاضی هشتم (فصل 1)

No Votes 0 Votes
180,000 تومان

دیگه وقتشه با ریاضی کشتی بگیری! آموزش مبحث اعداد صحیح و گویا ریاضی هشتم( فصل 1) با تدریس محمدرضا فاتحی…

0
180,000 تومان
10%
تخفیف

تدریس مبحث الگوهای عددی ریاضی ششم (فصل 1)

No Votes 0 Votes
180,000 تومان

دیگه وقتشه سنگاتو با ریاضی وا بکنی! دوره الگوهای عددی ریاضی ششم ( فصل 1) با آموزش محمدرضا فاتحی نسب…

0
180,000 تومان

تدریس مبحث عددهای اعشاری ریاضی ششم (فصل۳)

No Votes 0 Votes
100,000 تومان

تدریس مبحث عددهای اعشاری ریاضی ششم (فصل۳) معرفی دوره ویدئو قسمت اول ویدئو Private This lesson is private, for full…

0
100,000 تومان

تدریس مبحث عددهای اول ریاضی هشتم (فصل۲)

No Votes 0 Votes
100,000 تومان

تدریس مبحث عددهای اول ریاضی هشتم (فصل۲) معرفی دوره ویدئو قسمت یک ویدئو Private This lesson is private, for full…

0
100,000 تومان

تدریس مبحث عددهای صحیح ریاضی هفتم (فصل۲)

No Votes 0 Votes
100,000 تومان

تدریس مبحث عددهای صحیح ریاضی هفتم (فصل۲) معرفی دوره ویدئو قسمت یک ویدئو Private This lesson is private, for full…

0
100,000 تومان

تدریس مبحث کسرها ریاضی ششم (فصل۲)

تدریس مبحث کسرها ریاضی ششم (فصل۲)

0
100,000 تومان