سینا مساوات

مدرس ریاضی تیزهوشان پایه نهم و دوره دوم متوسطه در مجموعه اف ریاضی