10 سال سابقه تدریس/ مدرس علوم پنجم تا نهم/ کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی/ تدریس در مدارس انرژی اتمی، روشنگران و مصباح نور/ مولف مقالات ISI

سحر میرزایی

10 سال سابقه تدریس

مدرس علوم پنجم تا نهم

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

تدریس در مدارس انرژی اتمی، روشنگران و مصباح نور

مولف مقالات ISI

دوره های استاد

کلاس آنلاین علوم نهم

بدون امتیاز 0 رای
1,400,000 تومان
0
1,400,000 تومان

کلاس آنلاین علوم هشتم

بدون امتیاز 0 رای
1,400,000 تومان
0
1,400,000 تومان

کلاس آنلاین علوم هفتم

بدون امتیاز 0 رای
1,400,000 تومان
0
1,400,000 تومان

کلاس آنلاین علوم پنجم

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
0
600,000 تومان