سینا مساواتسینا مساوات

مدرس ریاضی تیزهوشان پایه نهم و دوره دوم متوسطه در مجموعه اف ریاضی

 

14 سال سابقه تدریس در بهترین مدارس و مراکز آموزشی تهران
. مولف بیش از بیست جلد کتاب کمک آموزشی
. مدرس ریاضی و هوش نهم و دوره دوم متوسطه