شهاب شاهپرویزی

شهاب شاهپرویزی

مدرس فارسی و هوش کلامی پایه های ششم تا نهم در مجموعه اف ریاضی

.15 سال سابقه تدریس در بهترین مدارس تهران

. مدرس فارسی و درک مطلب پایه تا کنکور

. بهترین مدرس فارسی دوره دوم دبستان و دوره اول دبیرستان به انتخاب دانش آموزان