18سال سابقه تدریس/ مدرس هوش کلامی پنجم تا نهم/ مدرس فارسی پنجم تا نهم/ مولف کتاب خیلی سبز/ مدرس مدارس حلی،مصباح و مفید

شهاب شاه پرویزی

18 سال سابقه تدریس

مدرس هوش کلامی پنجم تا نهم

مدرس فارسی پنجم تا نهم

مولف کتاب خیلی سبز

مدرس مدارس حلی، مصباح و مفید

دوره های استاد

کلاس آنلاین علوم نهم

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان
0
700,000 تومان

کلاس آنلاین فارسی هشتم

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان
0
700,000 تومان

کلاس آنلاین فارسی هفتم

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان
0
700,000 تومان

کلاس آنلاین هوش کلامی ششم

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان
0
700,000 تومان