12 سال سابقه تدریس/ مدرس ریاضی پایه نهم/ دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق و کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی/ تالیف و ویرایش بیش از 25 جلد کتاب کمک درسی ریاضی از جمله انتشارات جویامجد/ تدریس در مدارس علوی، مفید، مهرآیین، نوید صالحین و…

علیرضا معماریان

12 سالسابقه تدریس

مدرس ریاضی پایه نهم

دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق و کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

تالیف و ویرایش بیش از 25 جلد کتاب کمک درسی ریاضی ازجمله انتشارات جویامجد

تدریس در مدارس علوی، مفید، نهرآیین، نوید صالحین و …

دوره های استاد

کلاس آنلاین هوش تصویری ششم

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان
1
700,000 تومان
0
700,000 تومان

کلاس آنلاین ریاضی هشتم

بدون امتیاز 0 رای
1,400,000 تومان
0
1,400,000 تومان

کلاس آنلاین ریاضی هفتم

بدون امتیاز 0 رای
1,400,000 تومان
0
1,400,000 تومان