غزال محمدیان

 

 

استاد غزال محمدیان

مدرس  ریاضیات پایه های ششم،هفتم و هشتم در مجموعه اف ریاضی

مدرك : كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
١٢ سال سابقه تدريس
شاغل در مدرسه پسرانه نظام مافي( منطقه ٢)