14سال سابقه تدریس/مدرس ریاضی پنجم تا هشتم / مدرس مدارس هیربد و نظام مافی

غزال محمدیان

14 سال سابقه تدریس

مدرس ریاضی پنجم تا هشتم

مدرس مدارس هیربد و نظام مافی

دوره های استاد

کلاس آنلاین ریاضی هشتم

بدون امتیاز 0 رای
1,400,000 تومان
0
1,400,000 تومان

کلاس آنلاین ریاضی هفتم

بدون امتیاز 0 رای
1,400,000 تومان
0
1,400,000 تومان

کلاس آنلاین ریاضی پنجم

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان
0
1,200,000 تومان