4 سال سابقه تدریس/ مدرس هوش ریاضی چهارم/ تدریس در مدارس سیدالشهدا، جوادالائمه/ مفاخر/ سرای دانش و …

فاطمه حاتمی

4 سال سابقه تدریس

مدرس هوش ریاض چهارم

تدریس در مدارس سیدالشهدا، جواد الاومه، مفاخر، سرای دانش و …

دوره های استاد

کلاس آنلاین هوش تصویری ششم

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان
1
700,000 تومان
0
700,000 تومان

کلاس آنلاین ریاضی هشتم

بدون امتیاز 0 رای
1,400,000 تومان
0
1,400,000 تومان

کلاس آنلاین ریاضی هفتم

بدون امتیاز 0 رای
1,400,000 تومان
0
1,400,000 تومان