7سال سابقه تدریس / مدرس علوم ششم تا نهم/کارشناسی ارشد مهندسی شیمی / مدرس مدارس انرژی اتمی / مصباح /روشنگران /سپهر

مژگان میرزایی

7 سل سابقه تدریس علوم ششم تا نهم

کارشناسی ارشد شیمی

مدرس مدارس انرژی اتمی، مصباح، روشنگران و سپهر

دوره های استاد

کلاس آنلاین علوم نهم

بدون امتیاز 0 رای
1,400,000 تومان
0
1,400,000 تومان

کلاس آنلاین علوم هشتم

بدون امتیاز 0 رای
1,400,000 تومان
0
1,400,000 تومان

کلاس آنلاین علوم هفتم

بدون امتیاز 0 رای
1,400,000 تومان
0
1,400,000 تومان